. .

Restaurering

Kystkultursamlingen har restaurert flere større og mindre båter.

LS Tananger og Tempo er to av de båtene vi har restaurert og dokumentert restaureringsprosessen.

Navn Båttype Størrelse Motor Tidspunkt
LS Tananger Skøyte 47 fot Volvo Penta 200 HK
2004 - 2006
Tempo Motorbåt 30 fot Marna diesel 8-12 HK 2006 - 2008