. .

Rogavl

Rogavl er en gavlbåt utstyrt med årer til fremdrift i stedet for seil. Etter hvert har også motor blitt brukt. Båten ble bygd på Ims av ukjent båtbygger. Rogavlen ble brukt på landnotfisket etter sild og brisling, og det var med den nota ble rodd ut. For å gjøre god plass til notbruket er den 19 fot lange båten utstyrt med bare ett sett tolleganger. Kystkultursamlingen i Tananger bruker denne båten nettopp til å sette not med, og på bildet er Kristian Kristiansen i ferd med å ro bruket til Melingshuset etter at det har vært satt i Vågen i forbindelse med utvandrerdagene i Stavanger.

SA-Rogavl - red