. .

Velkommen til Kystkultursamlingen i Tananger

LS Tananger - 2006 - under prøveturen etter restaureringen


Stiftelsen Kystkultursamlingen i Tananger ble offisielt etablert i 1991. Samlingen startet i det små som privat initiativ i 1970-årene og har siden vokst til en av landets største samlinger av båter, bruksgjenstander og bygninger fra 18- og 1900-tallets kystkultur. Vi har utstillinger om blant annet hummerfisket, sildefiske, trankoking, barking, båter og motorer.

Stiftelsens formål er å styrke lokal identitet gjennom aktiv historie- og tradisjonsformidling. Innsamling, registrering, bevaring og tilgjengeliggjøring av lokalhistorisk materiale er hovedoppgaven.  Kulturformidling gjennom aktiv deltagelse fra lokalbefolkningen skal prioriteres.

 

Åpningstider - Melingsjøhuset - 2021

På grunn av Covid19-situasjonen holder vi museet stengt inntil videre. Vi planlegger åpning etter ferien - første søndag i august. Planlagt aktiviteter i år finner du her.06.05.2021

Årsmøte 2020 - Venneforeningen

Det blir årsmøte i vennforeningen torsdag 20.05.2021 kl 19. Mer info finner du her.