. .

Venneforeningen

Foreningens formål er å fungere som venneforening og støttespiller for arbeidet som drives av Stiftelsen Kystkultursamlingen i Tananger. Med støtte tenkes bidrag av økonomisk, sosial, kulturell og praktisk art. Foreningen er åpen for alle som betaler medlemsbidrag. Foreninger, kommuner, bedrifter og andre grupper kan bli gruppemedlem. Inntekter fra medlemskontingent overføres i sin helhet til Kystkultursamlingen i Tananger.

Medlemskap

Medlemskontingenten er:   
Familie:
Kr. 250,-
Gruppemedlem:
Kr. 2500,-

Enkeltpersoner eller grupper som ønsker å bli medlem kan melde seg inn ved å fylle ut innmeldingsskjemaet.

Styret

Styret for Venneforeningen er:

Navn Mobilnummer
Per Trygve Sekse (formann) 979 88 377
Anita Selvær
905 82 225
Marie Kristiansen 936 35 639
Elin Engelsvoll
952 42 443
Jostein Husebø 948 81 956
Harald Myklebust
901 96 866

 

Vedtekter

Venneforeningens vedtekter finner du her.