. .

Venneforeningen - Årsmøte for 2018

Årsmøte for 2018 - Venneforeningen avholdes på Melingsjøhuset torsdag 25. april 2019 kl. 18:30.

Program:

a: Årsmelding
b: Godkjenning av regnskap med forslag til overføring av støttebidrag til Stiftelsen Kystkultursamlingen i Tananger
c: Medlemskontingent for 2020
d: Valg iht. vedtektenes punkt 5.
e: Innkomne forslag

I følge vedtektene må "forslag som ønskes behandlet være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet."

 

Vel møtt.