. .

Venneforeningen - Årsmøte for 2021

Årsmøte 2021 for Venneforeningen avholdes på Melingsjøhuset torsdag 19. mai 2022 kl. 19:00.

Program:

a: Årsmelding for 2021
b: Godkjenning av regnskap for 2021 med forslag til overføring av støttebidrag til Stiftelsen Kystkultursamlingen i Tananger
c: Medlemskontingent for 2022
d: Valg iht. vedtektenes punkt 5.
e: Innkomne forslag

I følge vedtektene må "forslag som ønskes behandlet være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet."

 

Vel møtt.