. .

Vi ønsker nye medlemmer velkomne.

Kystkultursamlingen ønsker nye medlemmer velkome.

Vi ønsker vi å dele gleden med å være en del av det maritime miljøet med flere. Vær med og opp­lev hvor fint det er å bruke og bevare våre båter, motorer og annet gamle utstyr.  Vi ønsker at flere skal være med som "faddere" til våre bruksgjenstander.

For å øke antall medlemmer laget vi en flyver som i mai ble distribuerte til alle husstander i Tananger.

Vi håper du ønsker å være med og styrke miljøet ved din deltakelse. Stikke innom Meling­sjøhuset, eller ta kontakt med Tore Kristiansen, torkr@statoil.com, mobil: 916 26 292, eller meld deg inn i Venneforeningen. Du kan også melde deg inn ved å sende mail til:
=> PostAtKystkultursamlingen(post - krøllalfa - kystkultursamlingen.no)

Send inn navn, adresse, e-mailadresse, mobilnummer. Eventuelt kan du sende disse opplysningene til mobil 90 19 68 66. Merk teksten med "Kystkultur".