. .

NRK Interjuv - 1956.01.27

Dagen før Olai Aslagsson fylte 80 år ble han interjuvet av NRK Rogaland. Her kan du høre intervjuet i sin helhet - 13 minutter. Trykk på "Playknappen" til venstre for å starte avspilling.